Kees Rosendaal, Eigenaar Scheveningse Vishandel Rosendaal

Wat was voor jou de aanleiding om Eric in te schakelen?

Drie jaar geleden nam ik de zaak over van mijn vader, die in 40 jaar met passie en plezier een mooi bedrijf heeft opgebouwd. Ik ben twee jaar in dienst geweest bij mijn vader en daarna nog twee jaar bij mijn neven om ook bij een ander in de keuken te kijken en vooral te leren van het ondernemerschap.

Bij het overnemen van een zaak komen veel dingen kijken die je niet verwacht, zoals planning, personeelsmanagement en ook mensen op de juiste manier aansturen en taken verdelen. Aan het begin merkte ik dat het veel van me vergde omdat ik niet gewend was om al die zaken tegelijk te doen. Bovendien nam ik een zaak over die door verplaatsing van de locatie van de markt een enorme omzetdaling kende. Dat gaf mij de nodige zorgen. Mijn toenmalige vriendin gaf me een cadeau en dat was een ondernemerscoach in de vorm van Eric.

Kees Rosendaal

Hoe verliepen de gesprekken?

In het begin werd duidelijk dat ik een laag zelfbeeld had, ik vond dat ik bepaalde dingen niet kon en me vast niet zouden lukken. Dankzij de wijze lessen van Eric en de leuke sessies waarin we samen konden sparren over planning en organisatie groeide ik als ondernemer. Ook heb ik geleerd hoe ik structuur kon brengen in mijn zaak en hoe ik medewerkers

Wat was het resultaat?

Door alle uitdagingen die we samen hebben besproken groeide ik in mijn eigen zaak en begon ik steeds meer de mooie kanten van het ondernemerschap te zien. Doordat ik gaandeweg zelfverzekerder werd en meer met passie deed, veranderde de zaak tot één geheel en veranderden de medewerkers om mij heen ook. Daarnaast is – mede door de handige tips van Eric via schema’s, lijstjes en goede adviezen over cash flow – mijn bedrijf gegroeid in personeel en in omzet met zo’n 10%. Ik heb erg veel geleerd en ben Eric zeer dankbaar voor zijn kennis en inzet.

‘Gedurende het traject werd ik zelfverzekerder en begon ik de mooie kanten van het ondernemerschap te zien.’