Intervisie: De kracht van samenwerking voor professionele groei

Carrièredoelen realiseren

In de dynamische wereld van vandaag is persoonlijke en professionele groei van onschatbare waarde. Als professionals streven we voortdurend naar manieren om onze vaardigheden te ontwikkelen, onze kennis uit te breiden en onze carrièredoelen te bereiken.

Een goedlopende intervisiegroep, levert daaraan een belangrijke bijdrage.

Wat is Intervisie?

Intervisie is een gestructureerde vorm van samenwerking tussen professionals om te leren van elkaars ervaringen. Het draait allemaal om het delen van kennis, het stellen van vragen, het verkennen van uitdagingen en het samenwerken om oplossingen te vinden. In tegenstelling tot traditionele mentor- of coachingsessies, waarbij je in gesprek gaat met een expert, bevordert intervisie gelijkwaardige deelname en wederzijdse ondersteuning.

De voordelen van intervisie voor professionals

Intervisie heeft een aantal sterke voordelen:

 1. Gedeelde kennis en ervaring
  Een van de meest voor de hand liggende voordelen van intervisie is de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en te absorberen. Professionals brengen elk hun unieke inzichten en perspectieven in, waardoor je met elkaar complexe vraagstukken of uitdagingen gaat begrijpen.
 2. Verbeterde probleemoplossing
  Intervisie biedt een gestructureerd kader voor het aanpakken van problemen en uitdagingen. Door samen te werken en ideeën te brainstormen, ontstaan innovatieve oplossingen die je vanuit jezelf misschien niet had bedacht.
 3. Persoonlijke groei
  Intervisie stimuleert zelfreflectie en bewustwording. Het helpt je je sterke punten te identificeren en werkt aan gebieden die verbetering nodig hebben, wat uiteindelijk leidt tot persoonlijke groei.
 4. Netwerkmogelijkheden
  De mensen waarmee je intervisie beoefent, worden vaak waardevolle connecties in je professionele netwerk. Dit kan deuren openen naar nieuwe kansen en samenwerkingsverbanden.
 5. Empowerment
  Het deelnemen aan intervisie geeft professionals de controle over hun eigen professionele ontwikkeling. Het versterkt je vertrouwen in je eigen besluitvormingsvermogen.

Hoe kun je beginnen met Intervisie?

Het starten van een succesvolle intervisiegroep vergt een goede voorbereiding en is goed te doen. Begin alleen als je de intentie hebt om er serieus werk van te maken, en van plan bent om het voor langere tijd te laten voortbestaan. Natuurlijk kunnen er door omstandigheden mensen afvallen, zorg dat er dan nieuwe mensen bijkomen. 

In het kort komt het neer op de volgende 5 stappen. 

 • Vorm een groep van gelijkgestemde professionals met diverse achtergronden en ervaringen.
 • Stel duidelijke doelen en regels op voor jullie intervisiesessies.
 • Selecteer een facilitator of begeleider om de discussie te leiden en het proces soepel te laten verlopen. Een gespecialiseerde facilitator zorgt voor een exponentieel hoger rendement.
 • Plan regelmatige bijeenkomsten en zorg voor een veilige en vertrouwelijke omgeving.
 • Bespreek concrete casussen of situaties en gebruik de kracht van de groep om oplossingen te vinden.

Eric Wagelaar: Intervisiebegeleider
Trainer | Teambuilder | Coach | DISC expert | Focus op Professionals

Ik ben gespecialiseerd in de professionele ontwikkeling van ondernemende professionals en hun teams. Het begeleiden van intervisiegroepen en masterminds is onderdeel van mijn dienstverlening. Net zoals het begeleiden en verzorgen van (team-) trainingen, workshops en coaching/adviestrajecten.